Support the Acta Croatica Project!


Omogućite obradu i digitalizaciju povijesnih izvora
Pomozite projekt Acta Croatica kupnjom knjige iz našeg izdavačkog programa!
Become a partner in our project. If you are an organisationthat gathers Croatians in diaspora or in Croatia, we can help youdigitize your archives and help preserve the memory of your formermembers, as well as introduce you to new members.
Pomognite objaviti izvor. Ako želite omogućiti digitalizaciju i objavu nekog povijesnog izvora (poput matične knjige Vaše župe ili povijesne knjige), možete pokriti dio troškova mladih istraživača koji će to omogućiti. Zahvala pokrovitelju biti će vidljiva uz svako spominjanje izvora.
Donate to the project If you want to help us develop this project faster, we will be thankful for every donation. Everything will be spent for acquiring new sources according to the listof priorities, and for the project development.
Join us in digitizing sources. We are currentlydeveloping the software which will allow the users to digitize sourcesby themselves.