Memories: Zvonimir


Bašćanska ploča oko 1100. godine. 

"U ime Oca i Sina i Svetoga duha. Ja

opat Držiha pisah ovo o ledini koju

dade Zvonimir, kralj hrvatski u

dane svoje Svetoj Luciji. I svjedoci:

župan Desimir (u) Krbavi, Martin (u) Lici,

https://povijesni-izvori.webnode.hr/bascanska-ploca/


Tags Zvonimir