Memories: Varljen


Prezime VARLJEN

Moja baka zvala se MARIJA a djed ANTON VARLJEN

Njihova djeca zvala su se  ZDENKA..MILAN..JOSIP i VAZMA 


Tags Varljen