Memories: Turbeki


kao prezime pojavljuje se i u Srbiji , Vojvodini .  u mjestu Kikinda.

Marinela i Magdalena Turbeki 

zatim i u Njemackoj ,tocnije okolici Düsseldorffa , Alexander i Katharine Turbeki.


Tags Turbeki