Memories: Tripo


Tripo je hrvatsko ime, najčešće u Hrvata u Boki Kotorskoj. Ime je skraćeni oblik imena Tripun. Imena Tripun i Tripo počela su se javljati u Boki, (najviše u Kotoru), kao lokalna slavenizirana varijanta grčkog imena Tryphon, nakon što je u 9. stoljeću kotorski građanin Andreaci Saracenis za 200 solida  otkupio relikvije svetog Tripuna od venecijanskih pomoraca koji su zbog nevremena pristali u mjesto Rose na ulazu u Boku. Saracenis je financirao izgradnju kotorske katedrale koja je nazvana po svetom Tripunu, koji je proglašen svecem zaštitinikom grada Kotora.

Proslava dana svetog Tripuna održava se 03. veljače, na isti dan kad i dan svetog Vlaha u Dubrovniku.

Budući da je sv. Tripun (Tryphon) starokrćanski svetac, rođen u Frigiji u 3. stoljeću, slavi se i u katoličkoj i pravoslavnim crkvama. San Trifone se slavi kao svetac zaštitnik u nekoliko mjesta u talijanskoj regiji Puglia (Alessano, Cerignola, Pulsano, Adelfia) - koja je "preko puta" Kotora, s druge strane Jadranskog mora.

U pravoslavnim crkvama (Srbija, Makedonija, Bugarska) isti se svetac slavi pod imenom sveti Trifun i predstavlja zaštitnika vinara i vinogradara. Slavi se 14. veljače (kad je kod katolika Valentinovo), te se na taj dan tradicionalno orezuje loza. Pravoslavne varijante ovog imena u srpskom i crnogorskom jeziku su: Trifun, Trifko, Trivo, Trivun, Tripko, a u makedonskom i Tripčo.Tags Tripo