Memories: Tarle


  1. Petar Tarle, Ježević - nepoznati grob pod Papukom, streljan 21. prosinca 1944. godine. Djed Petar s bakom Julijanom Arnold imao je četiri sina - Mirka, Đuru, Slavka i Branka. Mirko je ubijen u Boboti u ljeto 1941. godine, a Slavko u bitkama pod Papukom, blizu Starog petrovog sela 18. veljače 1945. godine. Moj otac Đuro i majka Stanislava Čupić podigli su moga brata Tihomila, sestru Krunu i mene (Tuga). Danas nas troje kao izravni njihovi potomci imamo osmero naše djece, a zajedno 14 unučadi.
Tags Tarle Petar