Memories: Susović


Margherita Susović wife of Mato Sangaletti 1876. They had 5 children Antonio, Ivan and 2 daughters Marija (Maria) Sangaletti Susović wife of Frano (Franco) Kaškić their sons and daughters are Maria (Marija) Kaškić, Albina Kaškić, Tonko (Antonio) Kaškić, Ida Kaškić, Frana (Franca) Kaškić, Rita  Kaškić Mateo Kaškić, Frano (Franco) Kaškić.

Petar Susović is Ida`s cousin.

Vicente Tanasi Caschini (Kaškić) Ida`s son


Tags Susović