Memories: Štefanić


Štefanići(Modrušani) naselili su se nakod odlaska Turaka na područje krbave,tj Lovinca(Piplice),po krajiškom popisu stanovništva bilo ih je 31 u 3 kuće u Piplici(Lovinac) danas više ni jedan tamo ne živi,kuće su još uvijek njihove kao i jako puno zemlje i šuma,njihovi preci žive najviše u Zagrebu i Dugom Selu,Istri. Po prićama su navodno bila 2 brata,jedan je imao 2 sina drugi 1 sina,tako da danas od te tri kuće potomci iz jedne imaju najviše zemlje i šume,a iz ove dvije su jedan dio dijelili još na dva,pa danas imaju manje.. Štefanići su od davnina stari Hrvatski narod koji je sudjelovao u svim ratovima,naročito 1 sv i 2 sv ratu na Hrvatskoj strani,nekada su navodno bili bogata obitelj koja se bavila drvom,zato danas samo preko puta kuće imaju 50 000m² šume

Tags Štefanić