Memories: Širola


Moj djed Mate Širola kao povratnik iz Amerike, u Ičićima kraj Opatije, 1912. napravio je kuću, oženio se sa Almom Blažić, u braku su dobili troje djece, pok. Ameliju (1929.), pok. Aleksandra (1932.) i pok. Ćirila (1934.). Uz gore navedene u našoj obitelji Širola ima još imena: Mirjana (1940.), Nevesin (1960.), Vesna (1962.), Vilma (1964.), Suzana (1968.) Sanja (1988.), Damir (1990.), Emilija i Branka. Sanja je emigrirala u Rep. Irsku 2012.

Tags