Memories: Senfner


Hajde da sačuvamo sjećanje!

Prezime SENFNER je permutovano prezime. Da li namjerno ili slučajno, o tome može da se raspravlja od kuloara do akademskog nivoa.

Jedno je sigurno. Prezime SENFNER je izvedeno od originalnog jevrejskog prezimena SEFNER.

Sefneri su bili Jevreji, a onda je iz "nekih" razloga došlo do izobličavanja tog prezimena. Da li da bi se prikrilo jevrejsko porijeklo ili da bi se Sefneri pohrvatili - o tome se može raspravljati. Lično vjerujem da su obe verzije validne.

Moja pra baka, majka mojeg djeda, Andrije Crnojevića iz Nove Subocke, nosila je djevojačko prezime Sefner i zvala se Mara. Inače, ona je rođena u Kraljevi Velikoj, blizu Banove Jaruge. Udata je za mog pradjeda Ivana Crnojevića.

Crnojevići takođe nisu Hrvati, već Crnogorci, odnosno Srbi. Prema tome, krajnje je neukusno Crnojeviće identifikovati kao Hrvate.

Evo, ovog trenutka u rukama držim knjigu na njemačkom jeziku "Die Serbischen Dynasten Crnojević", koju je napisao Franc Miklošič, slovenski filolog i slavista.

Ako već pamtimo istoriju, hajde da je pamtimo onako kako Bog zapovijeda!

Hrvatska time može samo više dobiti nego izugubiti. Važniji su obraz i čist karakter od bilo čega na ovome svijetu. Tako sam vaspitavan od malena u svojoj Novoj Subockoj, kod Novske.

Tags Senfner