Memories: Šegota


Potiče od srednjovjekovnog Hrvatskoga plemena Tugomirića (Jedno od 12 plemena "pacta conventu" iz 1102 god") tokom godina i seoba sve više obitelji plemena preuzimaju hizu "Šegotići" i počnu se seliti prema sjeverozapadu gdje su se i ponajviše nastanili u Istri gdje su osnovali selo "Šegotići" koje se se spominje još iz 12 stoljeća i postoji dan danas kao takvo.

Tijekom godina prezime Šegotići su počeli gubiti sufiks -ići, ovisno o području gdje su obitelji nastanile i narječjem kojim se pričalo.

Može se pronaći u zapisima od 13 stoljeća s područja Knina, Raba(Segotta), Zadra, Slavonije, Velebitskog primorja, sjevernog primorja, Istre (gdje i danas postoji selo Šegotići čiji stanovnici kroz povijest vode mučnu borbu da sačuvaju svoj Hrvatski identitet i tradiciju, uspješno i dan danas)

Tags Šegota