Memories: Sedinić


Iz knjige "Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabiae", 1904., Povijesni spomenici grada Zagreba, autora Ivana krst. Tkalčića. Svezak deseti, knjiga o posjedima 1441.-1470.

Spominje se 1442. Sebastian Zedinich.

Item ex testamentaria legacione Gregorii jurati filii Benedicti 
quidam (h)ortus suus totalis cum stabulo et (h^oreo suo totali in 
suburbio civitatis inter (h)ortos liberorum Berend et liberorum con- 
dam Sebastiani Zedinich usque fluvium se extendens, cum suis perti- 
nenciis domine Scolastice aliter Ztana vocate relicte ipsius Gre- 
gorii jurati est privilegialiter confirmatus et superinde est litera sub 
sigillo communitatis privilegialiter emanata. 
Isto tako iz oporučne legacije Grgura, prisegnutog sina Benediktova, stanoviti vlastiti vrt, sa svojom štalom i cjelokupnim dvorištem, u predgrađu grada između vrtova slobodnog Berenda i slobodnog imanja Sebastiana Zedinicha, koji se proteže sve do rijeke, sa svojim dodacima, ostavljajući gospodinu Skolastiku inače zvanog Ztana, bila je privilegirano potvrđena od strane istog Grgura prisegnutog i povrh toga postoji pismo pod povlaštenim pečatom koje je izdala zajednica.
Tags Sedinić