Memories: Radilj


Prezime Radilj


Dragi citatelji ,na pocetku citanja o objasnjenju podrijetla prezimena Radilj zelio bi vas podsjetiti na jednu povjesnu cinjenicu i proces nastanka prezimena.Na pocetku covjek je imao samo  ime koje je dobio po svom mjestu boravka i vrsti posla kojim se bavio.Kako je covjek drustveno bice on se udruzivao i poduzimao odredjene zajednicke interesne radnje a u konacnici proizvodio proizvode i na taj nacin bio obvezan visak svojih proizvoda davati religijskim zajednicama kojim je pripadao a asnije s razvojem i rastom proizvodnje pripao je drustvenom davanju poznatom po imenu porez . No, vratimo se nakratko  u povijest i  vrijeme tada  Crvene Hrvatske ,Dubrovnika i Hercegovine kojim je vladalo Osmansko carstvo .Osmansko carstvo  (na osmanskom turskomDevlet-i Aliye-i Osmaniye, što znači "Osmanska Uzvišena Država"; na modernom turskomOsmanlı Devleti, "Osmanska država," ili Osmanlı Imparatorluğu, "Osmansko carstvo", drugi nazivi Otomansko i Tursko Carstvo) je bilo tursko carstvo koje je 1299. godine osnovao Osman I. Na Bliskom Istoku, koje je na vrhuncu moći kontroliralo teritorije u današnjoj Turskoj, jugozapadnoj Aziji, sjevernoj Africi i jugoistočnoj Europi između 14. i 20. stoljeća. U 16. i 17. stoljeću, Osmansko Carstvo bila je jedna od najjačih država na svijetu a  njegova  uprava vec tada imala svoj posebni  sustav oporezivanja svojih podanika poznat kao Harač . Harač je bio osobni porez, glavarina u Osmanskom carstvu. Naplaćivao se je od svake nemuslimanske glave, kao vrsta otkupa od ropstva. Davao je pravo na osobnu i imovinsku sigurnost. Harač je bio dokaz vjernosti sultanu pa kad bi neka pokrajina uskratila harač često bi počinjale bune. Harač se je dijelio po visini na tri klase: sala(visoki), evsat (srednji), i edna (niski). U početku je harač bio zemljarina ali se ubrzo stopio s glavarinom (džizija) a s kojim su opremali i gradili svoju vojsku, administraciju i cjelokupno carstvo.U tim okolnostima tu  radnju su primjenili i u spomenutim podrucjima i sire.pa tako dolazimo i do dva izvorna zapisa o prvim spomenima danasnja prezimena radilj a tada imena Radilja  .Prvi puta  napisan  u njihovim pribiljezbama tko sve i koliko mora platiti poreza  tj. haraca a objavljen i predstavljen  u:

Defter za Hercegovinu 1477. g. - kraci izvodi i napomene

Orijentalni Institut u Sarajevu

POIMENICNI POPIS SANDZAKA VILAJETA HERCEGOVINA

 Radilja i vjerovatno drugi iz mjesta najvjerovatnije nisu mogli ili htjeli platiti sto je od njih tad Osmanlijska vlast potrazivala pa su se dali u zbijeg i  potragu za novim mjestima zivljenja.Nije poznato dali je pri toj odluci bilo i sukoba sa vlastima ili su se mirno razisli.U avakom slucaju jedni  sa imenom Radilja krenuli su na poluotok Peljesac i  postali  Radulj, neki su isli u Grad i postali Radelj..Radeljic,Radeljevic ..jedni su se odlucili ici u krajinu Imotski i upisali se kao Radalj,Radaljac,Radiljevic i konacno neki u Bosnu sve do Bosanske  Posavine i dobili prezime Radilj Ime Radilja na putu kroz Bosnu ostavio je vise tragova svoga  zivota u njoj  .pa tako danas  imamo Radalj Planine,.Radilje Planine(1287 m n.v.),Radilj izletiste

.Drugi izvor imena Radilja nalazimo u djelu

BOŠNJACI ISTOČNO OD DRINE U XV i XVI STOLJECU Osmanski katastarski popisi.

 To su dokumenti prve, znači najvažnije, kategorije kako se to kategorizira  u strucnim krugovima

То је devet osmanskih katastarskih Popisnih knjiga

. Prva је iz 1476. god. а posljednja је iz 1572. god. U svakom tom popisu detaljno је popisano svako naselje, svako domaćinstvo sa imenima svih punoljetnih muških stanovnika, sve ono što se tada proizvodilo u tim mjestima, uz masu drugih izuzetno vrijednih podataka. Osmansko  Carstvo bilo је ро mnogim stvarima, posebno u oblastima administrativne uredenosti, skladno uređen sistem. Uz to ono  је imalo izuzetno razvijen sistem u sferi feudalnih odnosa. Dio tog sistema bili su i katastarski popisi  stanovništva i naselja svih dijelova  carstva . Ovi popisi su sadržavali evidenciju svih naselja na popisivanom području, zatim evidenciju svih punoljetnih muških stanovnika sa imenom njihovog оса, zatim potpun popis svega onoga što se u to vrijeme proizvodilo u tom naselju, kolike su poreske obaveze svakog naselja, kao i niz drugih, izuzetno važnih podataka. Istoj kategoriji dokumenata pripadaju i:Osmanski katastarski popis hercegovačkog sandžaka iz 1477. god. Ili hercegovački defter kako se on skraćeno naziva ustručnim krugovima.. Zbirni katastarski popis iz 1455.godine,Vazno je znati da  popisu uz ime  i ime oca bila je napisana  i njegova vjerska i nacionalna pripadnost,pa tako imamo nekoliko primjera.

Odrednicom npr Krstjanin označen je pripadnik krscana vjere koji je naseljavao prostrane dijelove Balkana.  Napis Krstjanin kao dodatak imenu odvajao se i razlikovao od svih drugih napisa i.najlakse  govorio o njegovoj nacionalnaoj etinčkoj pripadnosti  . Nije mu bilo potrebno ni prezime, ni ime oca, ni tjelesna osobina niti bilo šta drugo. U selu je moglo biti više istih imena ali on je tu jedini  krstjanin pa ga njegova nacionaln etnička pripadnost odmah identificira.. Potpuno isti princip vidi se i kod označavanja drugih osoba odrednicom npr. Vlah ili Bošnjanin pripadnik Dobrih Bošnjana naroda koji je naseljavao prostore između Une na zapadu i Drine na istoku. Bošnjani su imali svoje jezičke, kulturološke, vjerske. odlike koje su ih odvajale i razlikovale od ostalog, okolnog stanovništva. Ta njihova nacionalna narodnosna, etnička pripadnost bila je najjednostavniji i najefikasniji način za njihovu idetifikaciju, bez prezimena, bez tjelesne osobine,bez bilo čega drugog. Kod najvećeg dijela stanovnika u ovim popisima koristile su se odrednice tipa: Hajdar sin Ilijasa, Kasim sin Jusufa, Đure sin  Radoja, Radman sin Vukše, Đurađ njegov brat, Vukač kovac,Radivoj hromTako dolazimo i do imena Radilja.

 Vidi se to, na primjer, kod stanovnika sela Blizna kod Rudog za koje se u hercegovačkom defteru iz 1477. god. navodi da su oni krstjani .

. Bolašin krstjanin;

 Radosav krstjan;

 Raško krstjanin

  Radilja krstjanin;

 Milobrad krstjanin

 Vukmir krstjanin

 Tvrdan krstjanin;

 Radohna krstjanin;

 Radut krstjanin

 Dobri Bošnjani su sebe, u vjerskom smislu, uvijek označavali odrednicom krstjanin. Sa ovim Bošnjani su isticali da su oni slijedbenici izvornog, nepromijenjenog kršćanstva, odnosno vjere bosanske. Pravoslavlje i katoličanstvo oni su smatrali iskrivljenim, izmjenjenim kršćanstvom. Također je poznato da su  pripadnici vjere bosanske, Dobri Bošnjani, dolaskom Osmanskog carstva u ove  krajeve  Balkana, prihvatili Islam kao sebi blisko učenje i blisku duhovnost..: Orijentalni institut, Sarajevo, 1964

 Nije poznato i dovoljno istrazeno da li prezime Radilj i druga slicna bez slova ic na kraju prezimena su starija  prezimena  od onih sa slovima ic na kraju prezimena npr Radic .Iz svega toga  je vidljivo  kako je  iz prvobitna imena Radilja nastalo danasnje prezimene Radilj a kojem je osnova rijec Rad a s tim primjerom je  i  lakse razumjeti nastanak svakoga prezimena od toga vremena,vremena kad su imena prelazila u prezimena kojim su naknadno nadodavana nova imena kakva znamo danas..Vazno je jos napomenuti velika smrtnost i radjanja zenskih osoba u obitelji  Radilj krajem devetnaestoga stoljeca  smanjila su brojnost  obitelji  Radilj pa su neke mlade zene Radilj morale i nakon udaje uz prezime muza  zadrzati i svoje djevojacko prezime Radilj , pa su se tako prvi puta pojavila dupla prezimena Radilj-Grgic,Radilj-Bijelic.Radilj-Juric.No unatoc tome pocetkom dvadesetoga stoljeca jedan dio obitelji Radilj  otisao je iz Bosanske Posavine i nastanio u Slavoniji i Dalmaciji a drugi dio u druge drzave Europe i Sad.. Hvala na paznji.

 

Oznake: Zeljko Radilj 

 

Tags Radilj