Memories: Radaković


Dobar dan,

predlažem da se uključi i oblik "Radakovits" prezimena "Radaković". To je najčešća varijanta kod Gradišćanskih Hrvata, temelji se na mađarskom pravopisu.

Srdačan pozdrav,

Florian

Tags Radaković