Memories: Potočnjak


Ante Potočnjak je rođen u karlobagu 2.siječnja 1904.godine. Diplomirao matematiku 1937.godine i postao jedan od prvih aktuara tadašnje države. Radio je kao financijski direktor DOZ-a, kasnije u Udruzi osiguravajućih zavoda.

Tags Potočnjak