Memories: Paula Kern


Franz Kern, otac Paule Kern bio je brat mog djeda Stefana Kerna,  Braća Franz i Stefan su živjeli u Ernestinovu gdje su i sahranjeni na lokalnom groblju. Ondje su sahranjeni još i Paulini brat  Franz i sestra Teresa. Paula je emigrirala 1924. godine zahvaljujući svojoj teti Mary Grabner (rođ. Kern) koja je odselila u Ameriku nekoliko godina prije. Paula se ondje i udala i preuzela prezime Snyder. Direktnih potomaka Paula nije imala. 

Tags Kern Paula