Memories: Parapatić/Poropat Surname Project


Za etimologiju i povijest prezimena vidjeti Poropat Surname Project.

Tags Paropatić