Memories: Mordej


Djevojačko prezime moje majke (Marija Mordej-Gnjidić) je Mordej. Prema obiteljskoj usmenoj predaji, obitelj Mordej je u Svetom Roku ob Sotli (R. Sovenija) začeo francuski vojnik u 19. stoljeću. Predak se prezivao Mordi, ili Mordy - prezime je slavenizirano u Mordej. Naime, francuski vojik koji je sudjelovao u napoleonskim ratovima bio je ranjen i ostao je ne teritoriju današnje R. Slovenije i začeo obitelj Mordej. Na groblju pored crkve u Svetom Roku ob Sotli ima grobova sa prezimenom Mordej. Moj pradjed po majci, Alojz Mordej, bio je vlasnik kuće na vrhu brda pored crkve gdje je obitelj imala trgovinu, gostionicu, trafiku i odjeljak pošte.

Mamina sestrična, pok. Zorica Mordej, udala se u obitelj Kriter. Jednako kao i obitelj Mordej, i slovensku obitelj Kriter je začeo francuski vojnik zaostao tijekom napoleonskih ratova.

Napisao: Srećko Gnjidić

Tags Mordej