Memories: Martinović


Trsats

Trsatski urbar iz 1595. godine značajan je i po tom e što pruža gotovo potpuni pregled patronimike podanika tadašnjeg Trsata. Istina je da su u urbaru prezimena i imena pisana onako kako ih je po čuvenju razumijevao i lošom njemačkom ortografijom upisivao pisar u urbar. Gotovo je nemoguće ponekad odgonetnuti kako je stvarno glasilo neko prezirne ili im e. Dok su potronimici kao što su MATTERLEIN , JESCHINA , PECHANNITSCH , WARTOLICH, MARTHINUITSCH , JELEGKHO i sl. gotovo lako razumljiv i pa se dadu lako pretvoriti u njihov izvorni, narodni oblik MATRLJAN, JEŽINA , PEHANIČ, BARTOLIČ, MARTINOVIČ, JELENKO, dotle je patronimicima kao što su SCHERD URTSCHIZ, SCHIN EKHUITSCHE i sl. nešto teže odrediti njihov stvarni oblik.

str. 19

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=187302