Memories: Marijan Ljubic


Rođen je 1870-ih godina na području Doboja ili u današnjem Tomislavgradu. Jedan od njegovih sinova, Mato Ljubić, rođen je 1906. godine u Doboju.
Tags Marijan