Memories: Krasnić


Prezime Krasnik, Krasnić (Krasnique) nije Albansko prezime. Krasnići su Srbi koji su se pre prezivali Andrić. Andrići su Srbi koji su došli iz Zadra i njihov začetnik je Miloš Andrić. Nakon primljenog islama, oni menjaju prezime u Krasnić(Krasnique). Naseljavaju delove izmedju Nikšića i Danilovgrada. Veliki broj njih danas ne zna za svoje stare korene koji su zapisani u crnogorskim arhivama i rodoslovima. 

Tags Krasnić