Memories: Kozlović


Obitelj Orešković

Drago mi je da ima još ljudi koji stvarno ulaze duboko u svoje korijene i drže do svog postojanja.  Nas Oreškovića ima jaaaako puno. Imam tri brata, tri nasljednika prezimena,  tako da neće loza izumrijeti. ���� 

Ivan,  Josip,  Kristijan Orešković-djeca Stjepana Oreškovića

Stjepan Orešković,  Ivica, Branko,  Milan,  Željka Orešković- djeca Josipa Oreškovića

Tags Kozlović