Memories: Kovšca


Kovšce su hrvati podrijetlom iz Slovenije. Zato ih je u Hrvatskoj najviše na području Varaždina i kasnije Zagreba. Prezime se i danas češće sreće u Sloveniji. 

Tags Kovšca