Memories: Jurković


Krešimir Jurković, rođen 14.03.1936. Šibenik, supruga Jadranka Jurković (rođ. Kovač.) kćerke Ksenija i Karmen . Da se ne zaboravi...

Tags Jurković