Memories: Irislav


IRISLAV ŠABULIĆ , ing.medicinske radiologije, nuklearnomedicinski tehnolog

Glavn inžinjer Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Rijeka.

Pradsjednik JUDO KLUBA RIJEKA 

Pradsjednik HUTNM 


Tags Irislav