Memories: Ilija Drljepan


Najstariji od sedmero djece Ivana i Lucije Drljepan iz Komletinaca.