Memories: Hrvoje


Osobno se ime Hrvoje spominje na zagrebačkome području od XIV. stoljeća, a u Bosni ga je (po dosad poznatim podatcima) prvi ponio Hrvoje Vukčić Hrvatinić rođen u Kotoru (danas Kotor-Varoš) oko 1350. 

https://hrcak.srce.hr/171401

Tags Hrvoje