Memories: Gnjidić


Prema obiteljskoj usmenoj predaji, obitelj Gnjidić su začela dva visoka i riđa muškarca koja su došla podno brda Glavice (Bribirske Mostine) sa Albansko - Crnogorske granice. Muškarci su začeli obitelj pomiješavši se sa starohrvatima koji su tu živjeli, obitelj koja danas nosi prezime Gnjidić.

Porijeklo prezimena tumači se na dva načina:

Kako je dosta pripadnika obitelji bilo riđe, tj. crvenokosi - prozvali su ih Gnetići - po staroslavenskoj riječi GNET koja znači CRVEN.

Drugi izvor kaže da je jedan od predaka bio dosta pokvarenog karaktera pa su ga zvali gnjida i potomci su ponijeli to prezime. Isti izvor navodi da je originalno prezmie obitelji: Bijelić.

Tags Gnjidić