Memories: Gašparić


Julija Gašpariić.  rođena 30.07. 1907. u mjestu Sigetec .

Koja je to župa i župna crkva? 

Imala je 11 braće sestara.  Gfjr je sada njena rodbina i kskonse zovu ?


Javite na;

Verko Kutleša

Mob: 091 514 38 04 

[email protected]

.

Tags Gašparić