Memories: Đeiti


Đeiti je unikatno ime - nastalo spajanjem prvih slogova  imena majke ( Đemila) i oca ( Tihomir) - ĐEmila I TIhomir.

Ovo ime su mi dali roditelji, plod njihove mladalačke ljubavi.

Mislim da sam jedini na svijetu sa ovim imenom.


Đeiti Prvulović

Tags Đeiti