Memories: Dalibor


Dalibor Benak rođen 07. 10 1973 u Kneževu općina Popovac ,Baranja, Hrvatska. 

Adresa : Beli Manastir od 2001 godine do tada u prognaništvu u Valpovu i Bizovcu . Prije Domovinskog rata u Branjinom Vrhu  

Tags Dalibor