Memories: Dadić


Ivica Dadić, umro 1993. Supruga Zagorka, rođena 1941. Parčina. Živjeli u K.Sućurcu. Djeca Nikola, Mate i Suzana.

Unuci Zorana, Hrvoje, Marta, Klara, Doria, Ivan, Laura, Andro.

Praunučad Toma, Šimun, Filip, Lana, pok.Katarina, pok.Luka, Mateo, Ivan, Lana.

Tags Dadić