Memories: Čagran


Moj nono Petar Dukić iz Supetra imao je brata koji je bio radio za UNRU za II svjetskog rata , kažu da je slao dolare trgovcu u Supetar da opskrbi brašnom brata, moga nona, a ne znamo gdje je otišao, po nekima negdje u Južnu Ameriku, ne znamo mu ime ( Ivan ili Lovrenco?) kad bi se bar pronašao neki trag?!!

Tags Čagran