Memories: Bolf


OBITELJ BOLF

(BOLJHOVI,  LOKVE-CROATIA) OD 1781. god do danas...

Podatke vadio iz crkvenih-matičnih knjiga POLIĆ SREĆKO


1. MARTIN BOLF rođen 20.10.1781 godine, sin Martina i Ursule. Oženio se Margaretom Gašparac rođenom 1782 godine. Martin je umro 06.01.1858 godine u Lokvama. Margareta je umrla 06.04.1858 godine.

Djeca MARTINA BOLFA i MARGARETE GAŠPARAC:

1.1. MARTIN BOLF rođen 01.10.1806 godine u Lokvama

1.2. PAVAO BOLF rođen 18.01.1813 godine u Lokvama.

  3. ROKO BOLF rođen 15.08.1817. Umro je 07.02.1858 godine.

  4. MIHAEL BOLF rođen 03.09. 1818. Umro je 04.09.1818 godine.

  5. KATARINA BOLF rođena 1825 godine.

1.6. LOVRO BOLF rođen 07.08.1826 godine.

  7. ANTUN BOLF rođen 09.08.1827. godine. Umro je 09.09.1827. godine,


1.1. MARTIN BOLF rođen 01.10.1806 godine. Oženio se 30.11.1826 god. URSULOM ĆOP, rođenom 16.10.1808 godine. Martin je umro 22.10.1866 godine. Ursula je umrla 27.09.1878 godine.

Djeca MARTINA BOLFA i URSULE ĆOP

1. AGNET BOLF rođena 19.01.1828. Umrla 07.09.1828 godine.

2. MARIJA BOLF rođena 29.01.1831 godine.

3. FILIP BOLF rođen 01.05.1833 godine. Umro je 11.12.1834 godine.

1.1.4. ANTON BOLF rođen 22.05.1835 godine.

1.1.5. JOSIP BOLF rođen 06.03.1837 godine. (moj prapradjed; opaska EMIL BOLF)

6. TEREZA BOLF rođena 05.10.1838 godine. Umrla je 24.08.1839 godine.

7. VILIM VID BOLF rođen 20.05.1840 godine. Umro je 26,06,1855 godine.

8. BARBARA BOLF rođena 30.11. 1841 godine. Udala se 17.06.1863 godine za Paula Ožanića.

9. APOLONIJA BOLF rođena 08.02.1844 godine. Udala se 23.08.1865 godine za Josipa      Grgurića.

10. TOMA BOLF rođen 10.12.1845 godine.

11. MIHA BOLF rođen 05.09.1847 godine. Umro je 24.12.1847 godine.

12. AGNET BOLF rođena 25.08.1850 godine. Udala se 03.07.1870 godine za Andreja Štimca.


1.1.4. ANTON/Martina, Martina/ BOLF rođen 22.05.1835 godine. Oženio se 14.07.1858 godine sa Anom Malinar rođenom 21.07.1839 godine, kćerkom Nikole i Ursule. Ana je umrla 14.02.1881 godine te se Anton ženi sa Johanom Grgurić rođenom 14.06.1849 godine, kćerkom Luke Grgurić i Helene Jakovac. Anton je umro 15.10.1910 godine u Ogulinu. Johana se udaje 1915 godine za Ivana Ćopa.

Djeca ANTONA BOLFA i ANE MALINAR

1. ANTON BOLF rođen 09.05.1862 godine. Umro je 13.05.1862 godine.

2. ROKO BOLF rođen 15.08.1863 godine. Umro je 27.08.1863 godine.

1.1.4.3. MARTIN BOLF rođen 28.10.1866 godine. Živio u Americi.

4. ANDRE BOLF rođen 11.11.1868 godine. Umro je 29.03.1870 godine.

1.1.4.5. ANTON BOLF rođen 28.05.1871 godine. Živio u Americi.

6. MARIJA BOLF rođena 01,01,1873 godine. Umrla je 20.05.1875 godine.

7. KAROLINA BOLF rođena 19.10.1876 godine. Umrla je 11.04.1877 godine.
Tags Bolf