2 spominjanja za upit:

Zrnka Koren

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zrnka Kalafatić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.