2 spominjanja za upit:

Đurđena Haramija-Zaluški

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Đurđena Zaluški-Haramija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.