2 spominjanja za upit:

Damir Vukorep

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Antun Vukorep

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.