34 spominjanja za upit:

Prikaži u svim izvorima.

Ante Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Biserka Trošelj-Vukić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Budislav Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Duje Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dunja Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zdeslav Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Jerko Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Katica Vukas

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nikola Vučić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Rok Vučić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.