1 spominjanja za upit:

Davor Vugec

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.