2 spominjanja za upit:

Antun Vragolović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Vragolović

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.