5 spominjanja za upit:

Maria Vitali

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1606.

Vitali

Izvor: 'Katastar Istre iz 1945. , godina 1946.

Anton Žiković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Serđo Žiković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marija Žiković

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.