6 spominjanja za upit:

Giacoba Veich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1742.

Jakov Veić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1928.

Petar Veić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Juras Veić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Darko Veić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mate Veić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.