6 spominjanja za upit:

Marijan Tunjić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Andrija Tunjić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Đuro Tunjić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Niko Tunjić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ana Tunjić Ćaleta

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Tunjić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.