8 spominjanja za upit:

Nevenka Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Nina Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Božidar Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Zdenko Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Miroslav Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Franjo Tuđman

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.