7 spominjanja za upit:

Georgius Terninich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Petar Trninić

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Gjuro Trninić

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Stanko Trninić

Izvor: 'Telefonski Imenik iz 1938. , godina 1938.

Dušan Trninić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Vesna Trninić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Dubravka Rihtar-Trninić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.