4 spominjanja za upit:

Antun Teskera

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Cvitko Teskera

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Marica Teskera

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Teskera

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.