5 spominjanja za upit:

Ivan Tešija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Stjepan Tešija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Andrea Tešija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Josip Tešija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Ante Tešija

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.