3 spominjanja za upit:

Gordana Tenžera-Taslak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Željko Taslak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Mladen Taslak

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.