2 spominjanja za upit:

Sanja Tarabarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.

Tomislav Tarabarić

Izvor: 'Enciklopedija hrvatskih prezimena. , godina 2007.