95 spominjanja za upit:

Ograniči izvore na godine: —1924 (8) 1926—1928 (8) 1929—1932 (9) 1933—1938 (9) 2007 (61)

Susamma Petraz

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1669.

Susana Magdalenich

Izvor: 'Matične knjige Katoličke crkve , godina 1683.

Suzana Kuli

Izvor: 'Prvi adresar grada Zagreba , godina 1902.

Suzana Korbar

Izvor: 'Imenik dostojanstvenika, činovnika i javnih bilježnika , godina 1917.

Suzana Mihalić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Suzana Schmith

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Suzana Mornav

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1923.

Suzana Sebjanić

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1924.

Suzana Dörmer

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.

Suzana Turoci

Izvor: 'Popis iseljenika u SAD , godina 1926.

  • Str. 1 od 10.
  • Next